رد کردن لینک ها

دوره مدیریت مالی

دوره مدیریت مالی

دوره مدیریت مالی

ویژه معاونین و مدیران واحد علوم پزشکی

آغاز دوره 3 بهمن تا 24 بهمن

این دوره در راستای توانمند سازی معاونین و مدیران واحد علوم پزشکی تهران با ورزش ها و استانداردهای مالی طراحی شده است.

بازگشت به بالای صفحه