رد کردن لینک ها

دوره ارتودنسی پیشرفته

دوره ارتودنسی پیشرفته

دوره ارتودنسی پیشرفته : 

هدف دوره: آموزش دندانپزشکان عمومی در زمینه ارتودنسی

توضیحات : آموزش به صورت تئوری ، کارگاهی صورت می گیرد.

مدت: 60 ساعت، یک جلسه در ماه

ظرفیت: 15 نفر

ساعت برگزاری: 16_9

شهریه: 65/000/000 ریال

استاد: آقای دکتر علیایی

پیش نیاز: دکتری دندانپزشکی

مدارک ثبت نام: کپی شناسنامه- کپی کارت ملی- کپی کارت نظام پزشکی-3 فقره چک  در وجه جهاد علوم پزشکی تهران

ساختار دوره آموزشی:

این دوره تکمیلی شامل 60 ساعت آموزش نظری و عملی (به مدت 6 ماه) و شرکت کنندگان آن می بایست دارای مدرک دکترای عمومی دندانپزشکی باشند.

سرفصل ها:

 

سرفصل دوره پیشرفته
اصول بيومکانيک حين  Finishingاصول ييومکانيک حين  بستن فضااصول بيومکانيک حين   Alignment and leveling
طرح درمان Asymmetryطرح درمان Orthosurgery class IIIطرح درمانOrtho Surgery Class II
ارتودنسی و زيبايیدرمان ارتودنسی و پريودرمان ارتودنسی و ترميمی
ملاحظات Open Biteدرمان Missingدرمان دندان های نهفته
عوارض مينی اسکرو و راه حل آنهاکاربرد های مينی پليتکاربرد های مينی اسکرو
ريتينر های ثابتتحليل ريشه و پيشگيری از آنارتودنسی و ايمپلنت

آدرس مرکز ثبت نام:

مركز شماره یک :  خیابان آزادی – خیابان دکتر قریب- تقاطع خیابان قریب و خیابان فرصت -پلاک 5
تلفن   :  66127633 – 86785

بازگشت به بالای صفحه