رد کردن لینک ها

خفگی با جسم خارجی در نوزادان (مانور هایملیش)

در این ویدئو با راه کاری آموزنده در خواهید یافت که چگونه به نوازادان در حال خفگی کمک نمایید. www.jada.ir

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه