جریان الکتریکی برای درمان زخم پای دیابتی

استفاده ترکیبی از سونوگرافی مدولاسیون و تحریک جریان الکتریکی برای درمان زخم پای دیابتی

جریان الکتریکی برای درمان زخم پای دیابتی

جریان الکتریکی برای درمان زخم پای دیابتی

هدف :

زخم های پای دیابتی (DFUs) یک چالش مهم در مبحث مراقبت از زخم (wound care) است. هدف ما ارزیابی استفاده ترکیبی از دو درمان، سونوگرافی و تحریک الکتریکی در درمان DFU بود.

روش:

این مطالعه با استفاده از طرحی از پیش تعیین شده، البته غیر تطبیقی، مجموعه ای از موارد مورد استفاده در یک مرکز درمان زخم پای دیابتی ، در یک بیمارستان در یک از شهرهای ایرلند انجام شد. ما از بیمارانی با مشکل DFU حاد درخواست کردیم تا هفته ای دو بار تحت درمان با این درمان ترکیبی سونوگرافی مدولاسیون و تحریک جریان الکتریکی برای درمان استفاده کنند.

نتایج:

ما از هفت بیمار که دچار هشت  DFU مزمن بودند، درخواست کردیم تا با ما همکاری کنند. میانگین کاهش زخم 71٪ به دست آمد و هیچ اثری نامطلوب برای درمان وجود نداشت.

نتیجه:

نتایج این سری از آزمایشات کوچک نشان می دهد که درمان ترکیبی سونوگرافی مدولاسیون شده و تحریک الکتریکی به عنوان درمانی جدید برای  DFUدر نظر گرفته می شود. با این وجود آزمایشات بیشتری در مقیاس بزرگی ضروری ست.

 

 

صفحه اصلی سایت 

مشاهده دوره های گروه پزشکی ، پرستاری ، مامایی 

منبع : لینک

مترجم: میترا کرمانیان

دیدگاه ها غیرفعال است