رد کردن لینک ها

سمینار آشنایی با روش های کسب و کار،فرصت ها و مهارت های شغلی در مهندسی پزشکی

سمینار آشنایی با روش های کسب و کار،فرصت ها و مهارت های شغلی در مهندسی پزشکی

سمینار آشنایی با روش های کسب و کار ، فرصت ها و مهارت های شغلی در مهندسی پزشکی در مرکز شماره 2 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران ، در تاریخ 7 دی 1397 بر گزار گردید.  

بازگشت به بالای صفحه