بزرگداشت روز پزشک

بزرگداشت روز پزشک در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

 

روز پزشک

 

امروز و در حاشیه برگزاری پانزدهمین دوره آموزشی مشاوره ژنتیک،
جشن برزگداشت حکیم ابو علی سینا برگزار گردید .

در این مراسم سرکار خانم دکتر فرشیدی
(مدرس دوره و همکار معاونت پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی
ضمن تبریک روز پزشک به فراگیران دوره مشاوره ژنتیک از خصایص اخلاقی این دانشمند بزرگ ایرانی یاد نمودند.

دیدگاه ها غیرفعال است