اگر پدر خانواده دارای افسردگی باشد ، ممکن است باعث رشد افسردگی در کودکانش شود

اگر پدر خانواده دارای افسردگی باشد ، ممکن است باعث رشد افسردگی در کودکانش شود : 

مطالعات جدید نشان می دهد که داشتن پدری با افسردگی ممکن است نوجوانان را
در معرض ریسک بالای مشکلات سلامت ذهنی قرار دهد.

تحقیقات قبلی نشان دادند که بین افسردگی در مادران و کودکان ارتباط وجود  دارد.
اما به گفته محققان، این اولین مطالعه برای نشان دادن چنین ارتباطی بین پدران و فرزندان است،
جدا از اینکه آیا مادر دارای افسردگی است یا خیر.

یافته ها بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها از هزاران خانواده در ایرلند ، ولز و انگلستان بود.

تصور غلط رایجی وجود دارد که مادران بیشتر مسئول سلامت روان کودکان خود هستند، در حالی که پدران کمتر تاثیر گذار هستند.

محققان دریافته اند که ارتباط میان افسردگی والدین و نوجوان به جنس مربوط نیست.

مشاوران خانواده برای جلوگیری از افسردگی اغلب بیشتر بر روی مادران تمرکز می کند،
اما یافته ها نشان می دهد که باید به همان اندازه بر پدران تمرکز شود.

طبق مطالعات نویسندگان، میزان افسردگی به شدت در ابتدای نوجوانی افزایش می یابد،
بنابراین یادگیری بیشتر درباره عواملی که باعث خطر افسردگی در آن دوران می شود ممکن است
به جلوگیری از افسردگی بعد از آن دوران کمک کند.

مردان کمتر به دنبال درمان افسردگی هستند. اگر پدرتان به دنبال درمان افسردگی خود نیست،
ممکن است بر کودک شما تاثیر بگذارد. امیدواریم که این یافته ها باعث تشویق افرادی شود که علائم افسردگی دارند و
با پزشک خود صحبت می کنند. سلامت روانی هر دو والدین برای جلوگیری از افسردگی در نوجوانان دارای اهمیت است.
تأکید بیش تر بر روی مادران وجود دارد، اما پدران هم مهم هستند.

در حالی که این مطالعه ارتباط بین سلامت روانی پدران و توسعه افسردگی در کودکانشان را نشان داد، این رابطه علت و معلول را اثبات نمی کند.

منبع : لینک

دیدگاه ها غیرفعال است