احیای قلبی – ریوی (CPR) توسط دو امدادگراورژانس
احیای قلبی – ریوی (CPR) توسط دو امدادگراورژانس
 دوشنبه - ۵ تیر ۱۳۹۶ |   بدون نظر |   1293 بازدید
ر این ویدئو با طریقه ی احیای قلبی – ریوی (CPR) توسط یک امدادگر آشنا می شوید. www.jada.ir

ارسال دیدگاه

X
بستن صفحه