خفگی با جسم خارجی در نوزادان (مانور هایملیش)
خفگی با جسم خارجی در نوزادان (مانور هایملیش)
 دوشنبه - ۵ تیر ۱۳۹۶ |   بدون نظر |   9060 بازدید
در این ویدئو با راه کاری آموزنده در خواهید یافت که چگونه به نوازادان در حال خفگی کمک نمایید. www.jada.ir

ارسال دیدگاه

X
بستن صفحه