رد کردن لینک ها

نمرات دستیار کنار دندانپزشک گروه ۱۱۸

مدارک از تاریخ ۹۷/۵/۱۷ آماده تحویل به فراگیران محترم می باشد .

فراگیرانی که در آزمون نمره قبولی کسب کرده اند می توانند از زمان اعلام نتایج تا یک ماه برای دریافت گواهی خود به مرکز مراجعه نمایند .

افرادیکه برای بار اول آزمون داده اند ونمره قبولی کسب نکرده اند یک فرصت برای آزمون مجدد دارند و هزینه ۳۰ هزار تومان بابت امتحان مجدد دریافت می گردد.

بازگشت به بالای صفحه