گروه های آموزشی

» نمرات دستیاری دندانپزشکی تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ - ۲۰:۳۳

نمرات دستیاری دندانپزشکی

نمرات دستیار کنار دندانپزشک گروه ۱۱۶

مدارک از تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ آماده تحویل به فراگیران محترم می باشد .
فراگیرانی که در آزمون نمره قبولی کسب کرده اند می توانند از زمان اعلام نتایج تا یک ماه برای دریافت گواهی خود به مرکز مراجعه نمایند .
افرادیکه برای بار اول آزمون داده اند ونمره قبولی کسب نکرده اند یک فرصت برای آزمون مجدد دارند و هزینه ۳۰ هزار تومان بابت امتحان مجدد دریافت می گردد.
معترضین به نمره ، از زمان اعلام نتایج به مدت یک هفته به مرکز مراجعه نموده و اعتراض خود را اعلام نمایند و بعد از تاریخ اعلام شده اعتراضی به هیچ عنوان مورد قبول نمیباشد .

X
بستن صفحه