رد کردن لینک ها

عمومی

عمومی

کارگاه و همایشهای سلامت روان  دوره های عمومی

نام دورهمدت دورهنام مدرسهزینه(ریال)شرایط
برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP)مقدماتی(شناخت سیستم عصبی,کارکرد ذهن،

ارتباط موثر،هدف سازی و تکنیکهای درمان)

۶۰ساعت
(۳۰جلسه)
سهیل جعفر صالحی
(روانشناس و متخصص شناخت رفتار)
۶.۰۰۰.۰۰۰ویژه عموم بویژه متخصصیندرمان.مدیران.وکلا.بازاریابان
مهارت ارتباطی همسران
۲۰ساعت
(۵روز)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
۲.۰۰۰.۰۰۰مناسب کلیه افرادهزینه ثبت نام برای زوجین است
راهکارهای انتخاب همسر
۴ساعت
(۱روز)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
۵۰۰.۰۰۰مناسب کلیه افراد
انیاگرام (شخصیت شناسی مقدماتی)
۸ساعت
(۲جلسه)
سهیل جعفر صالحی
(روانشناس و متخصص شناخت رفتار)
۱.۵۰۰.۰۰۰مناسب کلیه افراد
مدیریت کسب و کار
۸ساعت
(۲جلسه)
دکتر ساعتچی
(چهره برتر مدیریت کار)
۱.۵۰۰.۰۰۰ویژه عموم بویژه متخصصینتجارت-مدیران-وکلا-بازاریابان
بازگشت به بالای صفحه