رد کردن لینک ها

دوره های تخصصی پرستاری

دوره های تخصصی پرستاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

مقدمه:

موضوع بهداشت و سلامت همواره از اولویت های هر جامعه ای محسوب می شود و
نقش اساسی در سیاست گذاری های کلان هر کشور دارد.

بنابراین کشف نیازهای بهداشتی جامعه و تلاش در جهت رفع نیازها همیشه دغدغه نهادها
و سازمان های مرتبط با موضوع سلامت می باشد. بی شک بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد درنظام سلامت و
فراهم نمودن فرصت های آموزشی مناسب با حوزه فعالیت این افراد نفش موثری در دستیابی اهداف بهداشتی جامعه دارد.

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از پایگاه های علمی کشور در راستای رسالت آموزشی
خود در حوزه سلامت همواره تلاش نموده است تا متناسب با نیازهای بهداشتی جامعه، دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی را طراحی و ارائه نماید تا علاوه بر انتقال دانش روز پزشکی، در زمینه توانمندسازی نیروهای متخصص که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط هستند نیز تاثیرگذارباشد.

 

با توجه به جایگاه پرستاران در نظام سلامت و عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت های حرفه ای متنوع در مراکز درمانی، کسب دانش و مهارت های تکنیکی مرتبط با حوزه فعالیت این عزیزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به استناد مجوز شماره 225/93/3813 مورخ 93/3/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی جهت توانمندسازی پرسنل محترم پرستاری اقدام به برگزاری دوره های مهارتی کوتاه مدت در زمینه های گوناگون نموده است.دقت در اجرای کیفی دوره بر اساس آخرین استانداردهای پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و منظم، استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر از ویژگی های مهم دوره های آموزشی این معاونت محسوب می شود.

دوره های تخصصی پرستاری

ردیفنام دورهطول دورههزینه دورهروز کلاسساعت کلاس
1ICU32 ساعت450 هزار تومانیکشنبه – سه شنبه14:30-18:30
2CCU32 ساعت450 هزار تومانشنبه –  دوشنبه14:30-18:30
3همودیالیز32 ساعت500 هزار تومانیکشنبه – سه شنبه14:30-18:30
سرفصلهای دوره همودیالیز :
مرور آناتومی و فیزیولوژی-  بررسی بیمار و روشهای تشخیصی در  بیمار با اختلالات سیستم کلیوی
نارسایی حاد کلیوی- نارسایی مزمن کلیوی- اصول همودیالیز
راههای دستیابی به عروق خونی – انواع محلول های دیالیزی – مراقبت پرستاری در بیمار تحت همو دیالیز
عوارض همو دیالیز – دارو درمانی در بیمار تحت همو دیالیز-آموزش به بیمار تحت همودیالیز
دیالیز صفاقی  و انواع روش های آن-آموزش بیمار تحت دیالیز صفاقی – پیوند کلیه و مراقبت در بیمار تحت پیوند کلیه
*نکته : تدریس دوره همودیالیز به صورت 20 ساعت تئوری و 12 ساعت عملی صورت می گیرد .
بازگشت به بالای صفحه