رد کردن لینک ها

دوره های باز آموزی

دوره های باز آموزی

دوره های باز آموزی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران : 

ردیفعنوانساعت آموزشیتاریخروزساعتشهریه (ریال)امتیاز
۱مراقبت های پرستاری در CCU

 

۳۰ ساعتاز تاریخ ۹۶/۹/۱۸ لغایت ۹۶/۱۰/۲روزهای شنبه

و دوشنبه

۸-۱۴۲.۵۰۰.۰۰۰۱۵/۷۵
۲مراقبت های پرستاری در ICU

 

۲۴ ساعتاز تاریخ ۹۶/۹/۱۹ لغایت ۹۶/۱۰/۵روزهای یکشنبه و سه شنبه۱۴-۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰۱۳/۵
۳(ACLS) CPR بزرگسالان۱۰ ساعتاز تاریخ ۹۶/۱۰/۷ لغایت ۹۶/۱۰/۸پنجشنبه

و جمعه

۸-۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰۹/۵
۴اصول تفسیر الکتروکاردیوگرافی (ECG)۱۵ ساعتاز تاریخ ۹۶/۱۰/۹ لغایت ۹۶/۱۰/۱۳روزهای شنبه  دوشنبه

و چهارشنبه

۸-۱۳۱.۸۰۰.۰۰۰۸/۲۵
بازگشت به بالای صفحه