دوره امدادگر اورژانس (كمك هاي اوليه و فوريت های پزشكی) :

امروزه روند فزاينده مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و سوانح رانندگي، فراواني حوادث و بلاياي غير مترقبه توجه جدي به خدمات رساني اورژانس را طلب مي كند. لذا يكي از اساسي ترين نيازهاي نظام سلامت جامعه تربيت افرادي با توانايي ها و صلاحيت هاي علمي و عملي ويژه مي باشد تا با آمادگي كامل در حساس ترين لحظات به ياري دردمندان بشتابند. بدين منظور جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران به دنبال پيشبرد اهداف فوق از سال 1361 اقدام به برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی نموده است. این واحد در سال 1386 در راستای سیاست ها کشور در حوزه سلامت تفاهم نامه ای با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت منعقد کرد و از آن پس این دوره با اندکی تغییرات تحت عنوان دوره آموزشی امدادگر اورژانس ارائه می شود.

با اعطاء گواهینامه معتبر از از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

سرفصلهای دوره مقدماتی :

– مروری بر ساختمان و عملکرد بدن
– نحوه کنترل علائم حیاتی(v/s)
– تعریف کمکهای اولیه ،وظایف امدادگر،ارزیابی مصدوم
– روشهای اولیه نجات زندگی یا احیای قلبی -ریوی
– خفگی و اختلالات تنفسی
– شوک و اختلالات قلبی – سنکوپ-تشنج
– زخم و خونریزی و جراحتهای خاص-پانسمان
– آسیبهای اسکلتی-بانداژ-آتل بندی
– سوختگی ها
– مسمومیت ها
– آسیبهای ناشی از عوامل محیطی و سوانح بزرگ و روش های حمل مصدوم
– تزریقات

 

عنوان مدت دوره هزینه ثبت نام ( ریال )
دوره مقدماتی 32 ساعت 1.900.000
دوره بالینی(بیمارستان) 24 ساعت 2.000.000