دوره آموزشي بهياری يكساله( كمك پرستاری) :

مقدمه :
امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در قالب كمك پرستاري نموده­اند.
در کشور ایران نیز با توجه به نیاز مبرم به وجود نیروهای کمکی در کادر پرستاری و به منظور پوشش دادن بخشی از شرح وظایف پرستاران که قابل واگذاری به نیروهای کمکی می­باشد،ضوابط و برنامه دوره آموزشی کمک پرستاری (بهیاری يكساله) از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردیده و از سوی جهاد دانشگاهي اجرا می­گردد.
این دوره مهارتي از سه بخش آموزش نظری، عملی و بالینی تشكيل شده و منتج به ارائه گواهی نامه کمک پرستاری (بهیاری يكساله) به فراگیران خواهد شد. کمک پرستاران با گذراندن این دوره آموزشی تحت نظارت پرستاران اقدامات ایمن و موثر را مطابق با شرح وظایف مصوب کمک پرستاری برای بیماران بستری یا سرپایی انجام می­دهند.

مشخصات دوره :

طول دوره:

·   بخش تئوري و عملي : 300 ساعت در طول 2/5 ماه
·   بخش كارآموزي : 1080 ساعت در طول 9 ماه در بيمارستان

2هفته پایانی دوره برای آمادگی فراگیران به منظور شرکت در آزمون نهایی در نظر گرفته شده است.
  شروع دوره­ها : با تکمیل ظرفیت

 توضیحات:
1-    در دوره عملی کارآموزان باید با لباس­های متحدالشکل حضور یابند.
2-    هزینه لباس فرم و کتب آموزشی بعهده فراگیر است.
3-    آزمون به شکل متمرکز در پایان دوره تئوری اجرا خواهد شد که موفقیت در آزمون شرط ورود به مرحله کارآموزی می­باشد.
4-    در صورت عدم موفقیت فراگیر در آزمون، وی حداکثر یک بار دیگر مجاز به شرکت در آزمون می­باشد.

شرایط فراگیران  :

تمامي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه (تمامي رشته ها : فني حرفه اي يا كاردانش) مجاز به شركت در دوره مي باشند.

قابلیت اشتغال  :

مطابق با نياز كشور در طرح تحول نظام سلامت جايگاه اشتغال جهت تعداد 10/000بهيار پيش بيني شده است.

 فرایند اشتغال :

مبلغ شهریه این دوره به میزان 36.500.000 ریال می­باشد که به شکل اقساط قابل پرداخت است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت komakparastari.ir مراجعه کنید.