دوره های تخصصی محیط زیست (HSE)

 

ردیف نام دوره زمان(ساعت)
E1 ارزیابی آلاینده های زیست محیطی 16
E2 شناخت، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست 8
E3 مهندسی آلودگی هوا و روش های کنترل آن 16
E4 مدیریت استراتژیک پساب 8
E5 مدیریت استراتژیک پسماند 8
E6 خود اظهاری 8
E7 آلودگی های محیط زیست 8
E8 مدیریت انرژی HSE-E 16
E9 مدیریت پسماند مراکز بهداشتی و درمانی 8
E10 مدیریت پسماند صنعتی 8
E11 روش های نوین در تصفیه آب 8
E12 مهندسی آب 8
E13 تولید ورمی کمپوست از ضایعات رستورانی 8
E14 ارزیابی چرخه حیات (LCA) در مدیریت پسماند 8
E15 شناسایی جنبه ها و ارزیابی محیط زیست 8
E16 HSE پیمانکاران پروژه 8
E17 مدیریت تغییر در HSE 8
E18 سیستم مدیریت یکپارچه IMS 16
E19 شناسایی خطرات، تکنیک ها و مدیریت ارزیابی ریسک 16
E20 فرهنگ سازی HSE در پروژه های عملیاتی 8
E21 HSE – MS 16
E22 HSE Plan 8
E23 مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 8
E24 آشنایی با HSE 8
E25 اصول بازرسی HSE 8
E26 اصول گزارش نویسی در HSE 8
E27 مبانی پدافند غیر عامل 8
E28 نظام آراستگی 5S 8
E29 مستند سازی HSE 8
E30 آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 16
E31 آشنایی با استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 8
E32 قوانین کار، استانداردها و الزامات HSE 16

هدف دوره:

آموزش جنبه های زیست محیطی – قوانین، استانداردها و حدود مجاز تماس با عوامل آلاینده ی زیست محیطی

مقدمه:

نظر به اهمیت حفظ 1) منابع انسانی نظیر مدیران، نیروهای مولد، کودکان، بازنشستگان و سایر گروه های اجتماعی، 2) سایر موجودات زنده ( جانوران، گیاهان، میکرو ارگانیسمها و … ) 3) عوامل فیزیکی ( آب، هوا، خاک و … ) بر آن شدیم تا مجموعه ای از دوره های آموزشی لازم جهت افزایش سطح آگاهی عزیزان، طراحی و به اجرا درآوریم. رشد تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر و شناخت عوارض ناشی از عدم استفاده ی صحیح از آن امری ضروری میباشد.  آشنایی با عوامل گوناگون آسیب رسان زیست محیطی، ممانعت از ایجاد بیماری و یا آسیب به منابع غیرانسانی از اهداف کلی این دوره ها میباشد.

شهریه:

دوره های 1 روزه ( 8 ساعته ) شامل 4 کلاس 2 ساعته مبلغ 85000 تومان
دوره های 2 روزه ( 16 ساعته ) شامل 8 کلاس 2 ساعته مبلغ 120000 تومان
دوره های 3 روزه ( 24 ساعته) شامل 12 کلاس 2 ساعته مبلغ 180000 تومان
مبالغ فوق بسته به شرایط اعلام شده توسط فراگیران به صورت موردی یا کارفرما به صورت گروهی نظیر تعداد شرکت کنندگان، نوع گواهینامه و … تغییر و اعلام میگردد.

نکته:

1- در صورت درخواست کارفرمایان (ادارات، وزارتخانه ها، سازمان ها و مشاغل مختلف) جهت برگزاری کارگاه های آموزشی به شکل گروهی، تمامی امکانات از قبیل کلاس، زمان، مکان و نحوه ی پذیرایی قابل مذاکره و هماهنگی های قبلی است.
2-ارائه گواهينامه از جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران و نیز گواهینامه ی بین المللی بنا به درخواست متقاضی به 2 صورت :  1) گواهی شرکت در دوره 2) گواهی شرکت و پایان موفقیت آمیز درصورت کسب امتياز (60از 100) در آزمون پايان دوره