دوره های تخصصی بهداشت(HSE)

 

ردیف نام دوره زمان(ساعت)
H1 آشنایی با وسایل اندازه گیری آلاینده های محیط کار 16
H2 کارگاه آموزشی ارزیابی روشنایی در محیط کار 8
H3 کارگاه آموزشی ارزیابی صوت در محیط کار 8
H4 کارگاه آموزشی ارزیابی شرایط جوی در محیط کار 8
H5 تهویه صنعتی 24
H6 روانشناسی صنعتی 8
H7 رفتار سازمانی 8
H8 ارگونومی و ایمنی کار با رایانه و صفحات نمایشگر 8
H9 طراحی و تغییر پست کار ( از لحاظ ارگونومی ) 8
H10 ارزیابی ریسک ارگونومی 8
H11 ارگونومی عمومی 8
H12 حدود مجاز مواجهه شغلی 8
H13 آشنایی با معاینات شغلی 8
H14 بهداشت مواد غذایی 8
H15 خستگی و راه های کاهش مقابله با آن 8
H16 آشنایی با بیماری های ناشی از کار 16
H17 سم شناسی صنعتی 16
H18 عوامل فیزیکی محیط کار 16
H19 عوامل شیمیایی محیط کار 16
H20 آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور 8
H21 آشنایی با دستگاه های تخصصی آزمایشگاه عوامل شیمیایی 16
H22 قوانین کار، استانداردها و الزامات HSE 16
H23 HSE پیمانکاران پروژه 8
H24 مدیریت تغییر در HSE 8
H25 نقش سرپرستان در ایمنی و بهداشت کار (TBM) 8
H26 سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) 16
H27 شناسایی خطرات، تکنیک ها و مدیریت ارزیابی ریسک 16
H28 اصول ایمنی و بهداشت در هتل 8
H29 فرهنگ سازی HSE در پروژه های عملیاتی 8
H30 ایمنی و بهداشت در محیط های اداری 8
H31 HSE – MS 16
H32 HSE Plan 8
H33 مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 8
H34 آشنایی با HSE 8
H35 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 8
H36 اصول گزارش نویسی در HSE 8
H37 مبانی پدافند غیر عامل 8
H38 نظام آراستگی 5S 8
H39 مستند سازی HSE 8
H40 آشنایی با سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 16
H41 آشنایی با استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 8
H42 روش های مهندسی مبارزه با ناقلین 8
H43 کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران 16
H44 مدیریت تلفیقی مبارزه با ناقلین بیماری ها 16
H45 مبارزه با حشرات و جوندگان و کاربرد سموم 8
مدیریت تلفیقی ناقلین بیماری ها و کاربرد روش های آلترناتیو 16
H47 مدیریت تلفیقی بیماری ها مبارزه با جوندگان تهران 8
H48 آشنایی با روش های صحیح مبارزه با حشرات و جوندگان از طرق شیمیایی و غیر شیمیایی 16
H49 روش های نظارت بر برنامه های مبارزه با جوندگان 8
H50 آشنایی با جدیدترین سموم کنترل ناقلین در بیمارستان ها جهت کارشناسان بهداشت محیط 8
H51 آشنایی با حشرات مهم ناقل بیماری در ایران و شناخت روش های نوین مبارزه 8
H52 دوره های آموزشی جهت مسوولان فنی شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی 16
H53 کنترل ناقلین بیماری ها و عوامل محیطی مرتبط با آن ویژه کارشناسان بهداشت محیط 16
H54 مدیریت آفت کش ها در کنترل جوندگان 8
H55 مدیریت تلفیقی آفات 16
H56 شناخت بیماری های گرمسیری و راهکارهای کنترلی آنها 8
H57 کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بیماری های منتقله توسط حشرات 16
H58 کمک های اولیه و پیشرفته ی امداد و نجات 8

هدف دوره:

آموزش بهداشت ( حرفه ای – محیطی – عمومی ) – اصول، استانداردها و حدود مجاز تماس با عوامل آلاینده

مقدمه:

نظر به اهمیت حفظ و ارتقاء سلامت منابع انسانی نظیر مدیران، نیروهای مولد، کودکان، بازنشستگان و سایر گروه های اجتماعی، بر آن شدیم تا مجموعه ی از دوره های آموزشی لازم جهت افزایش سطح آگاهی این عزیزان طراحی و به اجرا درآوریم. رشد تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر و شناخت عوارض ناشی از عدم استفاده ی صحیح از آن امری ضروری است. آشنایی با عوامل گوناگون آسیب رسان و ممانعت از ایجاد بیماری از اهداف کلی این دوره ها میباشد.

شهریه:

دوره های 1 روزه ( 8 ساعته ) شامل 4 کلاس 2 ساعته مبلغ 85000 تومان
دوره های 2 روزه ( 16 ساعته ) شامل 8 کلاس 2 ساعته مبلغ 120000 تومان
دوره های 3 روزه ( 24 ساعته) شامل 12 کلاس 2 ساعته مبلغ 180000 تومان
مبالغ فوق بسته به شرایط اعلام شده توسط فراگیران به صورت موردی یا کارفرما به صورت گروهی نظیر تعداد شرکت کنندگان، نوع گواهینامه و … تغییر و اعلام میگردد

نکته:

1- در صورت درخواست کارفرمایان (ادارات، وزارتخانه ها، سازمان ها و مشاغل مختلف) جهت برگزاری کارگاه های آموزشی به شکل گروهی، تمامی امکانات از قبیل کلاس، زمان، مکان و نحوه ی پذیرایی قابل مذاکره و هماهنگی های قبلی است.
2-ارائه گواهينامه از جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و نیز گواهینامه ی بین المللی بنا به درخواست متقاضی به 2 صورت :  1) گواهی شرکت در دوره 2) گواهی شرکت و پایان موفقیت آمیز درصورت کسب امتياز (60از 100) در آزمون پايان دوره