تعمیر تجهیزات تصویر برداری :

رادیولوژی- رادیوگرافی- سی تی اسکن- ام آر آی- سونوگرافی

مدرس دوره :

آقای مهندس رنجبر