رد کردن لینک ها

دوره مراقبت از سالمند

دوره مراقبت از سالمند

دوره مراقبت از سالمند جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

مصوب سازمان بهزیستی کشور و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران :

در راستای اجرای ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان درخصوص تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی و آموزشی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده و همکاری بخش غیردولتی و بند «ط» ماده ۴ قانون ساختار نظام تأمین و رفاه اجتماعی با مضمون فراهم سازی امکانات آموزش و بازتوانی دوره های آموزشی مصوب سازمان بهزیستی کشور و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران تحت عناوین « شناخت اصول ومبانی مراقبت از سالمندان و معلولان جسمی و حرکتی »، « شناخت اصول ومبانی مراقبت از معلولان ذهنی» و « شناخت اصول ومبانی مراقبت از بیماران روانی مزمن» تدوین گردیده که در استان تهران در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و در سایر استانها در جهاد دانشگاهی همان استان برگزار می گردد.  منابع آموزشی این دوره توسط کمیته علمی و اجرایی مشترک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و سازمان بهزیستی کشور تدوین گردیده است.

هدف دوره :

۱-ایجاد برنامه یکپارچه آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفه ای مراقبین و بهیاران مراکز غیردولتی شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی سالمندان، معلولان وبیماران روانی مزمن
۲-شناخت و بکارگیری شیوه های نوین مراقبت و توانبخشی
۳-ارائه دوره های مذکور به عموم مردم در جهت افزایش سطح رفاه سالمندان و معلولان در کشور
۴-ایجاد بستر مناسب در جهت توانمندسازی و اشتغال متقاضیان به فعالیت تحت عنوان مراقب در مراکز توانبخشی سالمندان،  معلولان و بیماران روانی مزمن

مخاطبین دوره های آموزشی:

۱-مراقبین و بهیاران مراکز غیردولتی شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی سالمندان، معلولان و بیماران روانی مزمن
۲-فراگیران آزاد متقاضی فعالیت تحت عنوان مراقب در مراکز توانبخشی سالمندان، معلولان وبیماران روانی مزمن

واحد برگزار کننده پس از اتمام هر دوره به شرکت کننندگانی که در آزمون نمره قبولی کسب کرده اند، گواهینامه اعطا مینماید.

مدت زمان دوره :

۲۴ ساعت

 

دوره مراقبت از سالمند , دوره تربیت مراقبت سالمند

این مطالب را نیز بخوانید !

بازگشت به بالای صفحه