دوره آموزش ترمیمی- زیبایی

هدف دوره: آموزش اصول بنیادی و پایه و همچنین شیوه های نوین دندانپزشکی ترمیمی – زیبایی
مدت دوره: 120 ساعت(به صورت فشرده حدود 5/2 ماه) در سه مرحله (تئوری- کارگاهی – عملی: بیمار زنده) – روزهای پنجشنبه و جمعه –از صبح تا عصر- یک هفته در میان
پیش نیاز: دکتری دندانپزشکی

مقدمه

با توجه به گسترش علوم دندانپزشکی و ورود روش های جدید درمانی و تکنولوژی های نوین به دانش دندانپزشکی و از طرفی ثابت ماندن طول مدت دوره دندانپزشکی عمومی طی سالیان متمادی، جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران جهت ارتقاء سطح کیفی درمانهای متداول و ارتقاء سطح دانش علوم کاربردی دندانپزشکان، بعنوان اولین مرکز آموزشی آکادمیک در سال 84 اقدام به طراحی و تدوین دوره های تخصصی کوتاه مدت و میان مدت دندانپزشکی نموده است. جهاددانشگاهی در طول این زمان تمام تلاش خود را جهت پر نمودن خلاء آموزشی بین مقطع دندانپزشکی عمومی و رشته های مختلف تخصصی نموده و با ورود بسیار مؤثر در عرصه دوره های آموزشی کاربردی دندانپزشکی تاکنون بیش از 5000 نفر از دندانپزشکان محترم را آموزش داده است.

مباحث آموزشی:

مقدمات دندانپزشکی زیبایی، مرفولوژی، اصول زیبایی، طرح لبخند

کراون و بریج های تمام پرسلن (full Ceram)

باندینگ ها، کامپوزیت ها، سمان های رزینی

ترمیم های کامپوزیت های قدامی و ونیرهای کامپوزیتی

ترمیم کامپوزیت خلفی

بلیچینگ، لامینیت، FRC، فایبرپست

امتحان کتبی و case presentation