دوره آموزش ایمپلنت مقدماتی

هدف دوره: آموزش دندان پزشکان عمومی و بعضاً متخصص در زمینه جراحی و پروتز و اصول علمی پیرامون علم و هنر ایمپلنت
مدت دوره: 120 ساعت
پیش نیاز: دکتری دندانپزشکی

ساختار دوره آموزشی

این دوره شامل 120 ساعت آموزش نظری و عملی بوده که به صورت فشرده در 40 جلسه طی 20 روز( جمعا به مدت 6 ماه ) به صورت تئوری، کارگاه عملی روی حیوان و بالینی برگزار می شود.( در مرحله بالینی فراگیران می توانند با معرفی بیمار، جراحی و پروتز را شخصا انجام دهند)
با گذراندن دوره فوق دندانپزشکان قادر خواهند بود بیماران خود را که در محدوده پیچیدگی مقدماتی و متوسطه جای می گیرند در هر مرحله جراحی و پروتز تحت درمان قرار دهند.
در این دوره 5 سیستم مختلف و معتبر ایمپلنت های دندانی رایج در بازار آموزش داده خواهد شد.

مباحث دوره آموزشی

مقدمات و علوم پایه
–  فلسفه ایمپلنتهای دندانی و نگاهی به آینده ایمپلنتولوژی
– آشنایی با اصطلاحات، بیو متریال وبیو مکانیک در ایمپلنتولوژی
– بیولوژی استخوان وآشنایی با مراحل ترمیم وOsseointegration
– بررسی بافت اطراف ایمپلنت
– طرح درمانهای پروتزی مبتنی بر ایمپلنت
– ارزیابی پزشکی بیماران
– ارزیابی استخوان ، ملاحظات آناتومیک و اصول کلی انتخاب
– کست تشخیصی ،ارزیابی دندانهای مجاور،ارزیابی پروتزی و ساخت مدل راهنمای جراحی
– رادیو گرافی ،CT Scan و توموگرافی
– اصول طراحی علمی ایمپلنت وآشنایی با سیستم های مختلف
مرحله جراحی
– پروتکل استریلیزاسیون و آماده سازی بیمار در جراحی ایمپلنت
– ملاحظات دارویی ، کنترل درد و آرامبخشی
– وسایل و تجهیزات مورد نیاز
– اصول کلی جراحی ایمپلنت
– ملاحظات خاص جراحی در قدام وخلف ماگزیلا
– ملاحظات خاص جراحی در قدام و خلف مندیبل
– اصول جراحیهای پیشرفته و افزایش نتایج زیبایی
– آموزش نظری و عملی 5 سیستم
– بهبود استخوان ،آگمنتتاسیون ،Sinus Lift
– GBR,GTR- مهندسی بافت نرم
– جایگذاری ایمپلنت به روشPost Extraction
– روشهای بررسی موفقیت درOsseointegration
– مرحله دوم جراحی ،آشکار سازی ایمپلنت
– بررسی مشکلات و علل شکست درمان
– رفع مشکلات دوره ترمیم
مرحله پروتزی
– آشنایی با اجزا پروتزی
– پروتکل پروتزی قبل از جراحی ، موقت و دائم
– اصول قالبگیری و ثبت رکورد
– پروتزهای متحرک متکی بر ایمپلنت
– پروتزهای ثابت سمان شونده و پیچ شونده
– ملاحظات اکلوزالی
– بیومتریال و بیو مکانیک پروتزهای ایمپلنت
– رابطه پریو- پروتز
– آشنایی با مراحل لابراتواری
– اصولImmediate Load
– فاز نگهداری
– امتحان کتبی و Case Presentation

*در پایان دوره گواهینامه جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعطا می گردد.

* حمایت و مشاوره دندان پزشکان در درمان بیماران پس از پایان دوره.

* فراگیران می توانند صوت اساتید را ذخیره نمایند.

* برخی از فیلم های جراحی و پروتز که در دوره انجام می گیرد به فراگیران داده می شود.

* DVD آموزش ایمپلنت (به زبان انگلیسی) به فراگیران داده می شود.

شهریه :

شهریه كامل دوره مبلغ 59.000.000 ریال می باشد.

دفتر ثبت نام :

مركز شماره یک : میدان انقلاب – خیابان آزادی – خیابان دکتر قریب- تقاطع خیابان قریب و خیابان فرصت -پلاک3 و 5
تلفن   :  66127633 – 86785