فراگیرانی که در آزمون نمره قبولی کسب کرده اند می توانند از زمان اعلام نتایج تا یک ماه برای دریافت گواهی خود به مرکز مراجعه نمایند .
افرادیکه برای بار اول آزمون داده اند ونمره قبولی کسب نکرده اند یک فرصت برای آزمون مجدد دارند و هزینه 20 هزار تومان بابت امتحان مجدد دریافت می گردد.

دانلود “nomarate-dasyari-dandan-doreye-100.pdf” nomarate-dasyari-dandan-doreye-100.pdf – Downloaded 21 times – 123 KB

دانلود “nomarate-dastyari-dandan-doreye-101.pdf” nomarate-dastyari-dandan-doreye-101.pdf – Downloaded 43 times – 129 KB

دانلود “nomarat-dastyari-dandan-doreye-99.pdf” nomarat-dastyari-dandan-doreye-99.pdf – Downloaded 42 times – 116 KB

دانلود “nomarat-dastyari-dandan-doreye-98-1.pdf” nomarat-dastyari-dandan-doreye-98-1.pdf – Downloaded 33 times – 124 KB

دانلود “nomarate-dastyari-goroh-97.pdf” nomarate-dastyari-goroh-97.pdf – Downloaded 37 times – 112 KB

دانلود “گروه-96.pdf” گروه-96.pdf – Downloaded 62 times – 104 KB

دانلود “9 نمرات دستیار کنار دندانپزشک گروه” گروه-95.pdf – Downloaded 50 times – 230 KB

دانلود “لیست-نمره-گروه94.pdf” لیست-نمره-گروه94.pdf – Downloaded 47 times – 129 KB

دانلود “لیست-نمرات-گروه-93.pdf” لیست-نمرات-گروه-93.pdf – Downloaded 104 times – 128 KB

دانلود “لیست-نمره-92.pdf” لیست-نمره-92.pdf – Downloaded 63 times – 112 KB