گروه های آموزشی

» آمادگی آزمون ارشد و دکتری تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ - ۱۶:۵۹

آمادگی آزمون ارشد و دکتری

آزمون لیسانس به پزشکیآزمون کارشناسی ارشد 
آزمون لیسانس به پزشکی - جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران - www.jada.irآزمون کارشناسی ارشد - جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران - www.jada.ir
آزمون دکتری وزارت بهداشت 
آزمون دکتری - جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران - www.jada.ir

X
بستن صفحه